Välkommen till Kålrotsakademien


Kålrotsakademien är akademien för främjandet av den svenska matens kulturarv. Akademien grundades våren 2015 och har 18 ledamöter – 9 kvinnor och 9 män. Här kan du se en trailer om akademien.

Verksamheten bedrivs bl.a. genom möten, ordnandet av seminarier, publicering av skrifter och utdelandet av priser. Varje år antar akademien ett tema för sin verksamhet. För 2020 är temat ”Pannkaka”. Kålrotsakademien värnar också lite extra om samarbetet mellan olika akademier med bäring på mat i Sverige och för den svenska maten i utlandet. Mycket av vår verksamhet kan du följa på vår Youtube-kanal. Vi finns också på Facebook.