5-årig akademi firar med ny bok

Kålrotsakademien, det gröna kulturarvets beskyddare och utvecklare, fyller fem år. Jubiléet firas med den nyutkomna boken ”Underbara kålrötter” samt att som alltid – värna den svenska matens kulturarv.

Det hela började med en fråga: ”Vad vet du om kålrotens historia?”

Frågan ställdes av Martin Ragnar till Hans Naess i samband med Gastronomiskt Forum i Nyköping i slutet av januari 2014 och resten är, som det brukar heta, historia. Hans svar var lika kort som det var ärligt: ”Jag vet ingenting, så berätta!”

Idag vet inte bara Hans Naess mycket om kålrötter utan det gör snart en hel nation. Den 20 april 2015 föddes Kålrotsakademien vid ett möte i källaren på Cajsa Wargs butik vid S:t Eriksplan i Stockholm. Akademien tog sig an att värna den svenska matens kulturarv under devisen ”På förfäders erfarenheter till gagn för framtida matupplevelser!”. Med på det konstituerande mötet var tolv ledamöter, men redan från början valdes nio kvinnor och nio män att utgöra akademiens ledamöter. Hans Naess blev preses och Martin Ragnar akademiens sekreterare.

Ansatsen var och är fortsatt, att samla praktiker och teoretiker från hela landet och krydda med journalister. Det är i mötet mellan människor, och kanske särskilt mellan sådana som inte annars nödvändigtvis skulle ha mötts, som det sprakar till och sker spännande saker. När teoretikernas kunskaper omsätts av praktikerna till provsmakningar av traditionella eller nydanande anrättningar som kan beskrivas och analyseras av teoretikerna och kommuniceras av journalisterna – ja, då går teori och praktik hand i hand på det allra bästa sättet och kommunikationen får ett angeläget budskap.

Kålrotsakademien tog sig namnet inte med syftet att enbart intressera sig för nämnda rotsak, utan för att kålroten är en förnäm representant för det svenska köket och en av få odlade nyttoväxter som har sitt biologiska ursprung just här.

Under detta jubileumsår kom också akademiens första bok Underbara kålrötter. Boken rymmer odlingstips, kålrotshistoria från Sverige och omvärlden, en rad läckra recept från några av Sveriges främsta kockar och mycket annat. Allt rikt illustrerat med många vackra bilder.

Akademien har genom åren kommit att intressera sig särskilt mycket för den odlade och uppfödda mångfaldens bevarande, tillgängliggörande och värde i gastronomiska sammanhang. Eller som preses Hans Naess nyligen träffsäkert fångade det hela: ”Varje gång vi vänder på en sten så finner vi en port till ett nytt och oupptäckt universum”. Och så är det verkligen. Akademien arbetar sedan starten efter ett årligt tema och delar också årligen ut Kålrotsakademiens Stora pris med koppling till temat. Följande teman och pristagare har hittills passerat revy:

2016 Kålrot, Hannu Ahokas

2017 Med dialekten som krydda, Institutet för Språk och Folkminnen

2018 Det levande kulturarvet, Föreningen Sesam

2019 Bär, Skillinge Krusbärsfestival

2020 Pannkaka, Pristagare kungörs i höst

Akademiens arbetssätt och kanaler är många och har genom åren inkluderat odling, provsmakningar, faktabok, debattartiklar, seminarier, föreläsningar, fröodling och -försäljning, uppbyggnad av genbank, prisutdelningar, akademisamarbeten, projektgenomföranden, butiksgranskningar, inventeringar och videofilmer – allt genomfört med en glödande lust och passion för att upptäcka det okända i det till synes välkända och med ett lika allvarsamt som finurligt leende på läpparna. Elva ledamöter har under åren valt att lämna akademien och lika många nya har valts in i deras ställen så att inalles 29 personer är eller har varit ledamöter i akademien och där de som lämnat blivit goda ambassadörer. Kålrotsakademien anno 2020 är en akademi i tiden som både vill, kan och vågar påverka. Och det är en akademi som syns och som tas på allvar – helt enkelt därför att det finns en oerhörd styrka när många kunniga människor gör kloka och viktiga saker tillsammans.

Nu tar vi sats mot nästa femårsperiod!

För mer information:

Hans Naess

Martin Ragnar 

Isaberg förlag, Eva Månsson • 070-785 8425