Ny preses, sekreterare och nytt samtalsforum hos Kålrotsakademien

Ny preses, sekreterare och nytt samtalsforum hos Kålrotsakademien
”Öppet hus hos Kålrotsakademien” är akademiens nya digitala samtalsforum. Här kommer det att diskuteras allt från krusbär till kor och alla är välkomna att delta i samtalet. Kålrotsakademien har också delvis fått ett nytt presidium. Journalisten Ann-Helen Meyer von Bremen har utsetts till ny preses och bibliotekarien Per Eriksson till ny sekreterare. 
Mat och matkultur är den röda tråden när Kålrotsakademien bjuder in till digitalt ”Öppet hus”. Bortglömda fiskar, krusbär, kornodling och maträtten kams, kons viktiga roll i vår kultur är några av de kommande ämnena. Efter en kort introduktion till ämnet bjuder en av akademiens ledamöter in allmänheten till ett samtal.
Vi tror att det finns ett intresse för matkulturen och vi i Kålrotsakademien med vår samlade kunskap, har mycket att berätta. Det ska vara enkelt, opretentiöst och roligt att delta i samtalen. Förhoppningsvis lär man sig även något nytt, säger Ann-Helen Meyer von Bremen, ny preses i Kålrotsakademien. 
Ann-Helen Meyer von Bremen är journalist, författare och månskensbonde. Hon skriver framför allt om lantbruk och mat. På gården Sunnansjö i Järlåsa, mellan Sala och Uppsala, odlar hon grönsaker och föder upp ett mindre antal kor.
Den biologiska och gastronomiska mångfalden är frågor som engagerar mig och där gör Kålrotsakademien ett viktigt arbete när man värnar matens kulturarv, både i teori och praktik. Just det praktiska arbetet ser jag som särskilt betydelsefullt i en tid där många ägnar sig åt att teoretisera utan att veta så mycket vad man snackar om. Det är därför en stor ära att bli vald till preses i ett sådant här kunnigt och kompetent gäng, säger hon.
Per Eriksson blir ny sekreterare. Han har en bakgrund som ekonomhistoriker och arbetar som bibliotekarie hos Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. Där axlar han även rollerna som författare och redaktör för de historiska projekten som bedrivs.
-Jag tror att det är av största vikt att ta tillvara alla de brokiga erfarenheter som människor har av den mat de ätit liksom av de verksamheter de varit inbäddade i, från produktion, förädling, distribution och försäljning till konsumtion, säger han.
Hans Naess, tidigare preses och grundare av Kålrotsakademien tillsammans med Martin Ragnar, axlar rollen som kommunikatör. Paulina Rytkönen, docent och lektor på Södertörns högskola som bland annat forskar på vinets och mjölkens historia, är sedan tidigare skattmästare. 
Följande datum gäller för vårens Öppet Hus hos Kålrotsakademien:
12 maj Krusbär (Martin Ragnar och Mathias Dahlgren
27 maj Kossan – kulturbäraren (Ann-Helen Meyer von Bremen och Katarina Ek-Nilsson)
3 juni Livsmedelslitteratur och dess källor – tips inför hängmattan. (Per Eriksson) 
10 juni Kams, korntunnbröd och kornodling (Karin Lidén och Matti Leino)
17 juni Bortglömda fiskar (Viktor Vesterberg)

Kålrotsakademien består av följande ledamöter med respektive ansvarsområde:
Elisabeth Ögren, Västerås (trädgårdsodling)
Johan Widing, Hörby (äldre svenska husdjursraser)
Jens Weibull, Helsingborg (odlad mångfald)
Magnus Westling, Hällefors (sensorik)
Viktor Vesterberg, Göteborg (fisk)
Anna K Sjögren, Borgholm (matkommunikation)
Paulina Rytkönen, Rönninge (drycker)
Elin Rydström, Stockholm (mjölk)
Martin Ragnar, Vendelsö (kulturhistoria och berättande)
Titti Qvarnström, Malmö (kulturlandskapets gastronomi)
Inger Olausson, Uppsala (trädgårdsodlingens historia)
Hans Næss, Flen (förädling)
Ann-Helen Meyer von Bremen, Järlåsa (matpolitik)
Karin Lidén, Långsele (offentlig gastronomi)
Matti Viking Leino, Stockholm (kålrot)
Per Eriksson, Hässelby (livsmedelslitteraturens källor)
Katarina Ek-Nilsson, Uppsala (matkulturens språkliga kulturarv)
Mathias Dahlgren, Värmdö (inkluderande gastronomi)

För mer information:
http://kålrotsakademien.se/
Preses Ann-Helen Meyer von Bremen, ann-helen@uttryck.se tel 070 562 64 06
Kommunikatör Hans Naess, hans.naess@agroax.se
Sekreterare Per Eriksson, per.eriksson@ksla.se