Jens Weibull

Jens Weibull

Jens Weibull är född 1957 och blev ledamot av Kålrotsakademien 2015. Han har ansvarsområdet Odlad mångfald.

Så här beskriver Jens sig själv:

Jag är en uppenbar fallfrukt från det weibullska släktträdet med mycket starka anlag att hemfalla åt de odlade växterna. Född i Landskrona och präglad sedan barndomen på odlingsparceller, sommarblomsrabatter och kulturrosor. Agronom till professionen, och docent i genetik och växtförädling. Som ung student skulle jag bli växtförädlare och rädda världen undan världssvält: så blev det också på sätt och vis, men på ett annat sätt än det var tänkt.

Efter sex år som ”genbankir” på Nordiska genbanken har jag under mer än 15 år arbetat med Sveriges program för växtgenetiska resurser, även kallat POM (Programmet för odlad mångfald). Sedan 2012 är jag knuten till Jordbruksverket där jag förutom växtgenetiska resurser hanterar frågor om utsäde, växtförädling och biologisk mångfald inom FAO och relaterade internationella organ. 2014 blev ett särskilt aktivt år i och med vårt regeringsuppdrag kring s.k. gastronomiska regioner (besök gärna smakasverige.jordbruksverket.se!) och de starka kopplingarna mellan den odlade mångfalden och maten vi äter.

Mitt mål är att svensken om några år både ska känna till och ha tillgång till en helt annan mångfald av sorter och smaker i butiken. Inte bara ’Sollrot’ och ’Klint Karins’ kålrot, utan hela vidden av traditionellt odlad svensk mångfald!