Inger Olausson

Inger Olausson

Inger Olausson är född 1969 och blev ledamot av Kålrotsakademien 2015. Hon har ansvarsområdet Trädgårdsodlingens historia.

Så här beskriver Inger sig själv:

Jag är trädgårdshistoriker och forskare, med praktisk erfarenhet av trädgårdsnäringen i ryggsäcken. Min avhandling En blomstrande marknad. Handelsträdgårdar i Sverige 1900-1950 med fyra fallstudier i Stockholms län (Carlsson Bokförlag 2014) behandlar den kommersiella trädgårdsodlingens historia och förärades Stockholms gartnersällskaps hedersomnämnande 2015. Jag erhöll min hortonomexamen (1996) och doktorsexamen (2014) vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Uppsala.

Under min uppväxt blev jag bortskämd med pappas vällagade mat, där många råvaror kom från trädgårdslandet, och ett genuint matintresse väcktes tidigt. Jag har särskilt intresserat mig för odlingen av trädgårdsprodukter, råvarornas ursprung och kvalitét. Vi har förlorat mycket i smaker, färger, former och variationer i textur när sortrikedomen som tidigare fanns gått förlorad som en följd av ökande konkurrens, rationalisering, specialisering och storskalighet under 1900-talet.

Hur hanterades oönskade insekter, andra skadegörare och sjukdomar i trädgårdsodlingen i ett historiskt perspektiv? Det är en fråga jag arbetar med just nu, i ett forskningsprojekt som akademiforskare vid Kungl. Vitterhetsakademien. En aspekt jag arbetar med i min forskning, är hur synen på trädgårdsprodukternas kvalitét förändrats när effektivare växtskyddsmetoder infördes och konsumenterna vande sig vid frukt, bär och grönsaker utan skador. Jag skriver mer om min forskning på hemsidan Hortikultura. Jag är knuten till institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet, som universitetslektor i kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk och undervisar i trädgårdsutbildningarna i Mariestad.

”Vid försändning plockas frukterna någon dag innan de uppnått full mognad, dock icke tidigare än som är nödvändigt, ty frukter, som inte plockas förrän fullt mogna, äro alltid bäst i arom och smak” (Rasmussen, 1935, om skörd av tomater). Idag skördas tomater i princip aldrig mogna, om det inte rör sig om mycket små företag som har direktkontakt med kunden, eftersom de då inte klarar att transporteras. Här förlorar vi mycket i smak! Det som var en självklarhet för 100 år sedan – att produkterna skördades när de smakade som bäst – är konsumenter idag beredda att betala extra för.