Kurt Genrup

Kurt Genrup

Kurt Genrup är född 1944 och blev ledamot av Kålrotsakademien 2015. Han har ansvarsområdet Etnologi.

Så här beskriver Kurt sig själv:

Född och i Kalmar har jag verkat i såväl Lund som Visby innan jag blev professor i nordisk etnologi på Åbo Akademi i Finland i slutet av 1990-talet. Med start 1999 hade jag en professur i etnologi vid Umeå universitet, från vilken jag numera är pensionerad. Totalt har det blivit omkring 400 titlar under mina år. Mina intressen rör framförallt matkultur, gastronomi och livsmedelsteknik. Geografiskt har jag mest uppehållit mig vid matkulturer i Norden och Tyskland.

Jag har haft förmånen att bli ledamot av Måltidsakademien, men också i Internationaler Arbeitskreis für Kulturforschung des Essens i Heidelberg och fått ta emot pris från Kungl Gustaf Adolfs Akademien.