Ledamöter

Kålrotsakademien består av 18 ledamöter – 9 kvinnor och 9 män

 1. Elisabeth Ögren, Västerås (trädgårdsodling)
 2. Johan Widing, Hörby (äldre svenska husdjursraser)
 3. Jens Weibull, Helsingborg (odlad mångfald)
 4. Magnus Westling, Hällefors (sensorik)
 5. Viktor Vesterberg, Göteborg (fisk)
 6. Anna K Sjögren, Borgholm (matkommunikation)
 7. Paulina Rytkönen, Rönninge (drycker)
 8. Elin Rydström, Stockholm (mjölk)
 9. Martin Ragnar, Vendelsö (kulturhistoria och berättande)
 10. Titti Qvarnström, Malmö (kulturlandskapets gastronomi)
 11. Inger Olausson, Uppsala (trädgårdsodlingens historia)
 12. Hans Næss, Flen (förädling)
 13. Ann-Helen Meyer von Bremen, Järlåsa (matpolitik)
 14. Karin Lidén, Långsele (offentlig gastronomi)
 15. Matti Viking Leino, Stockholm (kålrot)
 16. Per Eriksson, Solna (livsmedelslitteraturens källor)
 17. Katarina Ek-Nilsson, Uppsala (matkulturens språkliga kulturarv)
 18. Mathias Dahlgren, Värmdö (inkluderande gastronomi)