Ledamöter

Kålrotsakademien består av 18 ledamöter – 9 kvinnor och 9 män

 1. Elisabeth Ögren, Västerås (trädgårdsodling)
 2. Johan Widing, Hörby (äldre svenska husdjursraser)
 3. Jens Weibull, Helsingborg (odlad mångfald)
 4. Magnus Westling, (sensorik)
 5. Paul Svensson, Stockholm (konsumentnära matlagning)
 6. Paulina Rytkönen, Rönninge (drycker)
 7. Martin Ragnar, Vendelsö (kulturhistoria och berättande)
 8. Titti Qvarnström, Malmö (kulturlandskapets gastronomi)
 9. Inger Olausson, Uppsala (trädgårdsodlingens historia)
 10. Hans Næss, Flen (förädling)
 11. Ann-Helen Meyer von Bremen, Järlåsa (matpolitik)
 12. Lisa Malm, Fengersfors (bröd)
 13. Karin Lidén, Långsele (offentlig gastronomi)
 14. Anna Lind Lewin, Stockholm (matkommunikation)
 15. Matti Viking Leino, Stockholm (kålrot)
 16. Per Eriksson, Solna (livsmedelslitteraturens källor)
 17. Katarina Ek-Nilsson, Uppsala (matkulturens språkliga kulturarv)
 18. Adam Arnesson, Mullhyttan (planetskötare)