Ledamöter

Kålrotsakademien består av 18 ledamöter – 9 kvinnor och 9 män

 1. Elisabeth Ögren, Västerås (trädgårdsodling)
 2. Johan Widing, Hörby (äldre svenska husdjursraser)
 3. Jens Weibull, Helsingborg (odlad mångfald)
 4. Magnus Westling, (sensorik)
 5. Paul Svensson, Stockholm (konsumentnära matlagning)
 6. Paulina Rytkönen, Rönninge (drycker)
 7. Martin Ragnar, Vendelsö (kulturhistoria och berättande)
 8. Inger Olausson, Uppsala (trädgårdsodlingens historia)
 9. Hans Næss, Flen (förädling)
 10. Ann-Helen Meyer von Bremen, Järlåsa (matpolitik)
 11. Lisa Malm, Fengersfors (bröd)
 12. Karin Lidén, Långsele (offentlig gastronomi)
 13. Anna Lind Lewin, Stockholm (matkommunikation)
 14. Matti Viking Leino, Stockholm (kålrot)
 15. Kurt Genrup, Umeå (etnologi)
 16. Katarina Ek-Nilsson, Uppsala (matkulturens språkliga kulturarv)
 17. Carina Brydling, Stockholm (producentnära matlagning)
 18. Adam Arnesson, Mullhyttan (planetskötare)