Aktiviteter

Öppna aktiviteter:

Kommande möten i akademien enligt följande:

Akademiens årsmöte äger rum onsdagen den 10 maj på KSLA i Stockholm, 13.00-17.00. Som vanligt är det trevligt att äta gemensam middag efter mötet för dem som så önskar och vill.