Ann-Helen Meyer von Bremen

Ann-Helen Meyer von Bremen är född 1964 och blev ledamot av Kålrotsakademien 2017. Hon har ansvarsområdet Matpolitik.

Så här beskriver Ann-Helen sig själv:

”Brödfrågan är viktigare än alla andra frågor.” Det ansåg den ryske anarkisten Peter Kropotkin som menade att jordbruket och matproduktionen spelar en oerhört stor roll för den som vill förändra samhället. Trots att det har gått lång tid sedan han skrev sin bok ”Erövringen av brödet” 1892, är det svårt att inte hålla med honom – hur vi producerar vår mat, formar vårt samhälle på så många olika plan. Maten är inte bara en förutsättning för vår existens, matproduktionen påverkar också alla biologiska varelser, ja hela vår planet. Vårt jordbruk, som är gastronomins vagga, är mänsklighetens största ingrepp på naturen, men det är samtidigt också vårt viktigaste verktyg för att sköta om vår gemensamma jord.

Hur vi producerar vår mat påverkar inte bara grundläggande biologiska cykler som exempelvis temperaturreglering, vattenförsörjning, kretslopp av näringsämnen och bildande av matjord, utan även det som vi brukar kalla för ”civilisation”. Vad som äts på tallriken sätter inte bara spår i livet på landsbygden utan i minst lika hög grad i städerna. Hur vi väljer att äta, vem vi delar vår måltid med, är ett av våra starkaste kulturella uttryck. Kanske är det rent av när vi bryter vårt bröd som vi blir människor?

Det finns med andra ord många skäl att bry sig om maten och jordbruket och att inse att maten fortfarande är en av vår tids viktigaste samhällsfrågor. Därför är det en ära att få vara med och delta i arbetet i akademien. Mat är dessutom ett av de största glädjeämnena i livet, särskilt glad blir jag av kalvlever, fläsklägg, ostron, nyfångad makrill och hemodlade grönsaker.

Mellan måltiderna så arbetar jag som journalist, författare och föredragshållare på temat mat och jordbruk, samt bedriver deltidsjordbruk i Uppland tillsammans med min man. På Sunnansjö Gård odlas det grönsaker, perenner och vårdas landskap med hjälp av fem stycken kor av rasen gatukorsning.

På bloggen Hungry & Angry skriver jag mer om matpolitik.