Adam Arnesson

Adam Arnesson är född 1990 och blev ledamot av Kålrotsakademien 2017. Han har ansvarsområdet Planetskötare.

Så här beskriver Adam sig själv:

Jag blev bonde den dag då jag förstod att sättet som jag och min familj tar hand om jorden, djuren och växterna faktiskt påverkar planeten i stort. Jag var 17 år och bestämde mig för att det där med planetskötande var något för mig. Just då hade jag inget ord för det, men jag är glad att jag redan då började hitta den drivkraft som driver mig idag. Som bonde producerar jag främst ekosystemtjänster som biologisk mångfald, pollinering och kolinlagring. Sen behövs också en del mat. Mitt mål är att Jannelunds Gård, som jag driver ihop med mina föräldrar, ska kunna försörja många människor med mat och viktiga samhällstjänster, men samtidigt med låg påverkan på klimat och miljö. Jag jobbar aktivt för att få fler lantbrukare att bygga upp en stolthet kring just detta, istället för höga veteskördar, stora traktorer eller effektiv köttproduktion med instängda djur. Bevarandet, odlandet och användandet av kultursorter och lantraser är centralt på gården, av en mängd olika anledningar. På min plats i Kålrotsakademien vill jag föra upp kultursorternas vikt för en resilient och hållbar livsmedelsproduktion.