Kålrotsakademiens Stora Pris

Kålrotsakademien har som ett av sina viktigaste instrument att främja den utveckling akademien vill se at dela ut ett årligt pris till förtjänta personer och organisationer. Priset benämns Kålrotsakademiens Stora pris. Pristagare och prismotivering är som följer:

Kålrotsakademiens Stora Pris  2019 har tilldelats:

Skillinge Krusbärsfestival

2018
 Föreningen Sesam  – ”Det levande kulturarvet”

”Föreningen Sesam har sedan 1982 verkat för att bevara den mångfald som finns hos trädgårdens och åkerns växter. Hängivna odlare runt om i landet har genom praktiskt arbete räddat ett stort antal äldre sorter som annars hade varit utdöda för alltid. Genom att upprätthålla och förmedla kunskap om fröodling och utan ersättning skänka frön till varandra har föreningen Sesam skapat ett system för att bevara vårt levande kulturarv där det bäst hör hemma – på åkern, i trädgården och på matbordet.”
Se samtal med föreningen Sesams ordförande Agneta Magnusson
https://www.youtube.com/watch?v=isJHY3yfeHc&feature=youtu.be

2017
Institutet för Språk och Folkminnen – ”Med dialekten som krydda”

2016
Hannu Ahokas – ”Kålrot”
”För sin epokgörande och multidisciplinära forskning om kålrotens uppkomst och kulturhistoria”

Skulptur skapad av keramiker Anna Lindell. Här monterad på en bit sörmländsk ek. Skulpturen tillfaller mottagaren av Kålrotsakademiens Stora Pris