Pris

Kålrotsakademien har som ett av sina viktigaste instrument att främja den utveckling akademien vill se at dela ut ett årligt pris till förtjänta personer och organisationer. Priset benämns Kålrotsakademiens Stora pris. Pristagare och prismotivering är som följer:

2017 – tema ”Med dialekten som krydda”:

2016 – tema ”Kålrot”: Hannu Ahokas ”för sin epokgörande och multidisciplinära forskning om kålrotens uppkomst och kulturhistoria”