Per Eriksson

 

Per Eriksson är född 19XXX och blev ledamot av Kålrotsakademien 2018. Han har ansvarsområdet Livsmedelslitteraturens källor.

Så här beskriver Per sig själv: