Viktor Vesterberg

Viktor Vesterberg är född 1986 och blev ledamot av Kålrotsakademien 2019. Han har ansvarsområdet Fisk.

Så här beskriver Viktor sig själv:

Jag är doktorand vid Göteborgs universitet inom ämnet Environmental social science. Min forskning fokuserar på hur ett levande svenskt fiske på ett hållbart sätt kan leverera råvaror och livsmedel med tydligt ursprung i både platser och i det kulturarv som är våra traditioner kring mat, både nya och gamla. Med en bakgrund som agronom, och dessförinnan en mångårig erfarenhet av både restaurangkök och matsalar, brinner jag för starkare relationer mellan människor, råvaror och platser, och tydligare kopplingar från den jord och de hav där vi hämtar vår mat till de bord där vi äter den tillsammans.