Elin Rydström

Elin Rydström är född 1979 och blev ledamot av Kålrotsakademien 2020. Hon har ansvarsområdet mjölk.

Så här beskriver Elin sig själv:

Jag är ekologisk lantbrukare på Lovö prästgård, ett stenkast från Stockholms city. I denna periurbana miljö bedriver jag och min man med hjälp av familjen ett traditionellt lantbruk med olika djurslag, växtodling och grönsaksodling. Jag växte upp här som en arrendeunge. Det var först när jag bestämt mig för att ta över gården som jag förstod hur hotad den var av urbanisering, krav på strukturrationalisering och av exploatering. Allt detta har vi i vår kamp för att ta över gården fått brottats med. Efter lång strävan lyckades vi ta över gården genom att köpa den av den tidigare ägaren Svenska kyrkan, som ägt den åtminstone sedan 1300-talet. Det spektakulära med gården är kanske just att den befinner sig i ett så genuint skick. Ett lantbruk med kor och får och odlingar och skog – en plats som stått emot den exploderande urbana utvecklingen runt omkring i Stockholm. Utöver de livsmedel i form av mat som vi producerar, och säljer till stor del direkt till konsument så är vi också bärare av kultur och kunskap. Många olika typer av besökare har vi tagit emot från Sverige och övriga världen. Gården har även sedan mitten av 1990-talet årligen tagit emot tusentals barn i form av guidad visning för skolklasser.

Jag är utbildad inom jordbruk på SLU och sitter i styrelsen för Ekologiska Lantbrukarna. En stor del av mig vill ha det lugnt och skönt och få sitta och ”lukta på blommorna under korkeken” men för att åtnjuta detta måste man vara med och skapa förutsättningarna som krävs för det, här och runt om i världen.