Martin Ragnar

Martin Ragnar

Martin Ragnar är född 1972 och blev ledamot av Kålrotsakademien 2015. Han har ansvarsområdet Kulturhistoria och berättande.

Så här beskriver Martin sig själv:

Jag är forskare, författare och entreprenör med en brinnande lust att veta mycket om mycket och utrustad med ett gott minne. Min morfar Sigurd Carlsson drev tillsammans med sin fru Ingeborg ett bageri i småländska Traryd i början av 1950-talet och jag har sedan barnsben varit fascinerad av brödbakning. Sigurds Skållebröd bakar jag på samma sätt som han en gång.

Min utbildningsbakgrund är som civilingenjör i kemiteknik och docent i träkemi på KTH och jag var 2006-2008 adjungerad professor i Träkemi och Massateknologi. Till vardags arbetar jag som VD på vattenteknikföretaget Axolot Solutions AB. Jag har också varit forskningschef på Energiforsk AB, VD på Svenskt Gastekniskt Center AB, utvecklingsdirektör i Haninge kommun och jobbat som forskningschef på maskinleverantörsföretaget Kvaerner Pulping i Karlstad.

Som 13-åring började jag forska på min fritid och har till dags dato skrivit ett drygt tjugotal böcker om teknikhistoria, ekonomisk historia, etnologi, kulturhistoria och matkultur. Från början var mitt fokus på fäderneön Gotland. Böcker med bäring på livsmedel och mat inkluderar Sockerraffinaderierna i Visby (2010), Svensk Ostkultur i recept och formspråk (2013), Gotländska mejerier (2013), Regional matkultur (2014), Grisens historia (2015), Åkerbär (2017), Svenska drycker (2018) samt Krusbärsboken (2019). Min verksamhet relaterad till mat driver jag genom egna konsultbolaget Teoretikertjänst där jag håller föredrag, tar fram texter av olika slag eller agerar moderator. Jag driver också ett eget förlag – Gäddsax och är engagerad i den årliga Ostfestivalen i Stockholm liksom i föreningen Landtsvinet, som värnar Linderödsgrisens fortlevnad. Sedan 2017 är jag också ledamot av den svenska Arkkommissionen för SlowFoods Smakernas ark.

Mina drivkrafter handlar om en allmän nyfikenhet, en önskan om att lära känna människor genom gemensamma intressen samt en vilja att

  • förstå den industriella revolutionen
  • värna om och utveckla svensk kulturhistoria
  • påverka utvecklingen i hållbar riktning där maten är en viktig arena som angår oss alla

2014 blev jag invald som ledamot i Skåneländska Gastronomiska Akademien. Jag var en av initiativtagarna bakom bildandet av Svenska Dryckesakademien våren 2015 och tillika så bakom bildandet av Kålrotsakademien.