Kulturmatkassen

Kulturmatkassen är en årligen återkommande stickprovsundersökning av svenska livsmedelsbutikers utbud av i den svenska kulturhistorien välförankrade livsmedelsprodukter. Under åren 2019–2022 vidareutvecklas Kulturmatkassen inom ramen för ett av Jordbruksverket finansierat projekt. Inventeringen av utbudet i livsmedelsbutiker sker brett och över hela landet. Den syftar till att ge en ögonblicksbild över vilka av ett antal förutbestämda produkter som finns i en viss butik vid ett visst tillfälle – inte vad som skulle kunna tas hem, eller finns i butiken vid någon annan tidpunkt. Undersökningen ger därmed ett underlag för att dels kunna se vilka av de ingående produkterna som är särskilt hotade i butikshyllorna och dels att kåra en vinnare – den butik i landet som i konkret handling gjort mest för att kunna erbjuda sin kunder ett brett utbud av kulturhistoriskt viktiga livsmedelsprodukter.

Kulturmatkassen har en egen hemsida och där kan du läsa mer

2021 års inventering Pressinformation