Matti Viking Leino

Matti Leino

Matti Viking Leino är född 1976 och blev ledamot av Kålrotsakademien 2015. Han har ansvarsområdet Kålrot.

Så här beskriver Matti sig själv:

Mitt stora intresse är kulturväxter och gränslandet mellan biologi och kulturhistoria. Jag odlar, samlar, forskar och skriver om nyttoväxter i lant- och trädgårdsbruk.

Jag är utbildad agronom och doktor i växtförädling vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala samt docent i genetik vid Linköpings universitet. Sedan 2006 arbetar jag som forskare vid Nordiska museet i Julita och Stockholm och var med och startade forskningsnätverket The Historic Seed Group, som studerar genetisk diversitet i historiska och samtida odlingsväxter. Jag har även initierat och varit aktiv i ”Fröuppropet” inom Programmet för odlad mångfald, som verkar för att hitta och bevara svenska lokala sorter av grönsaker. Sedan 2012 är jag ordförande för NordGens arbetsgrupp för baljväxter.

Redan som tonåring blev jag medlem i frö- och grönsaksodlarföreningen Sesam. Sedan dess odlar jag kålrötter, potatislök, svarthavre, tuvråg och andra mer eller mindre bortglömda och försummade kulturväxter. Gamla grönsaker och spannmålsslag är för mig ett biologiskt, historiskt och ätbart kulturarv!