Bortglömda fiskar

”Bortglömda fiskar – Kulturarv för framtidens hållbara fiskkonsumtion”

Inom ramen för Kålrotsakademiens tema om fisk bedriver akademien projektet ”Bortglömda fiskar -Kulturarv för framtidens hållbara fiskkonsumtion. Syftet är att synliggöra, tillvarata och utveckla traditionell kunskap och traditioner kopplade till underutnyttjade fiskarter. Inom projektet görs nedslag på fem platser i Sverige: Stockholm med skärgården och Mälaren, Spikens fiskhamn vid Vänern, Sundsvall, Gotland och Simrishamn. På varje plats undersöks lustfyllt och nyfiket vilka fiskar som finns i lokala fiskevatten och vilken roll de kan ha att spela i svensk matkultur. Resultaten från projektet kommer att spridas genom ett antal kortfilmer. Håll utkik efter dessa och följ med på en spännand resa i den rikedom av arter och samaker som finns i svenska fiskevatten! Projektet finansieras av jordbruksverket.

 

 

 

 

 

 

                   

____________________________________________________________________

Lite mer om fisk

2021 så riktade vi blicken mot våra sjöar och hav. Sverige är ett land med tusentals kilometer av kust, mängder av sjöar och små och stora vattendrag, samt ett rikt kulturarv kopplat till fisk och fiske. Trots detta importerades år 2019 72 % av den sjömat som konsumeras i Sverige (RISE Rapport 2019:27). Vi äter i huvudsak ett fåtal fiskarter och listan toppas av lax, torsk och sill som till övervägande del importeras. 

Det är synd! Våra sjöar och hav rymmer en mångfald arter som kan berika vår kost och våra kulinariska upplevelser. Dessvärre så håller den yrkesgrupp som kan tillgängliggöra våra inhemska fiskar för oss på att försvinna i oerhört snabb takt. Lokalt och småskaligt fiske har fått ge vika, bland annat för ett allt mer omfattande foderfiske. Den sill och skarpsill som trålas upp i Östersjön och säljs till fodermjölfabriker kan vi sedan köpa tillbaka från Norge i form av odlad lax. Ett riktigt bottennapp, om du frågar oss. Faktum är att bara 17 % av de elva viktigaste arterna som fiskas och odlas i Sverige når svenska konsumenter i form av direkt ätbar sjömat enligt en färsk rapport från Havsmiljöinstitutet (2020:01), den största volymen går till foder.  

Under året vill vi därför på olika sätt uppmärksamma både fiskarter och de yrkesmänniskor som lever på att fånga, förädla och tillgängliggöra dem för oss. Till hösten kommer vi också att utse vinnaren av Kålrotsakademiens Stora Pris, till någon person eller organisation som verkat inom temat.

Vi vill gärna höra era tankar om fisk och fiske! Vad tycker du är ett riktigt bottennapp? Vad hade du velat dra upp för gott ur fiskdammen? När åt du senast nors, mört eller braxen?

Vill du bidra till temat?
Kontakta:  Viktor Vesterberg eller Anna K Sjögren

Tankar om fisk och fiske?
Här fyller vi på med lite tankar som ledamöter och andra har om fisk

Kummel (Martin Ragnar) 

En dag i Myre under Skrejfestivalen (Hans Næss)

Arvet efter strömmingsfiskaren som försvann… (Mathias Dahlgren)