Per Eriksson

Per Eriksson är född 1967 och blev ledamot av Kålrotsakademien 2018. Han har ansvarsområdet Livsmedelslitteraturens källor.

Så här beskriver Per sig själv:

Jag arbetar sedan 2008 på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, med dess historiska verksamhet, som innefattar bibliotek, arkiv och historiska projekt.

Min bakgrund har jag i ämnet ekonomisk historia. Det avspeglar sig nog en hel del på mina litteraturintressen kring mat och livsmedel. Jag intresserar mig för såväl breda synteser som historier över det partikulära. Dessa ytterligheter avspeglar också vårt behov av att ha en tillförlitlig karta över var vi befinner oss liksom drivkrafterna till varför vi överhuvudtaget engagerar oss för exempelvis kålroten, blåbäret eller pannkakan.

Jag tror att det är av största vikt att ta tillvara alla de brokiga erfarenheter som människor har av den mat de ätit liksom av de verksamheter de varit inbäddade i, från produktion, förädling, distribution och försäljning till konsumtion. Historia är för mig just dessa erfarenheter nedtecknade, antingen av professionella historiker, men också av alla entusiastiska amatörer, det vill säga av alla de som älskar något utan att ha det som ett yrke.