En hyllning till löken när Kålrotsakademin tilldelar Erik de Vahl sitt Stora Pris 2023

Både hedrande och inspirerande när Erik de Vahl som motar Kålrotsakademins Stora Pris 2023 i samband med en cermoni på KSLA i Stockholm i måndags.

STOCKHOLM Kålrotsakademien höll sitt årliga höstmöte den 13 november i Kungliga Skogs- och Jordbruksakademins anrika lokaler. Årets höjdpunkt var utdelningen av Kålrot­sakademins Stora Pris till Erik de Vahl, genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken med följande pris motivering:

”Kantlök, rosenlök, potatislök, luftlök och andra rara lökar som nästan ingen längre känner idag bevaras under Eriks ömma vård i den nationella genbanken i Alnarp. Erik har dessutom forskat om lökarnas snåriga historia och namngivning och i ett flertal publikationer beskrivit den svens­ka lökodlingens kulturhistoria. Tack vare Eriks insatser kan även framtida generationer njuta en Fläckebolök och förstå att ta Leksandslök med sig till kyrkan.”– Det känns både hedrande och inspirerande! För att bevara vårt gröna kulturarv måste vi också lära känna det. I det arbetet har Kålrotsakademien axlat en viktig roll och jag är hedrad över att mitt arbete med lök uppmärksammas i ert sällskap. För att bevara levande växtma­terial krävs ekonomiska resurser och kunniga kollegor! För att bevara alla de immateriella värden som hänger samman med växterna och deras kulturarv behövs mycket mer än så! I det arbetet måste vi fortsätta inspirera och lära av varandra, säger Erik de Vahl

På höstmötet kunde akademin även stolt meddela tillkomsten av en ny ledamot, Kerstin Johansson från Almnäs bruk, som med sin expertis inom ost- och mathantverk stärker aka­demins mångsidighet. Kerstin Johanssons inträde är ett viktigt steg i att ytterligare berika den svenska matkulturens bredd och djup.

I enighet med årets tema, ”lök”, hölls även en unik provning av rå lök under ledning av Matti Leino. Alla deltagare var rörande överens om att den godaste löken var den man sma­kade först.Tidigare pristagare har varit Norrmejerier, Gutefisk, Warbro Kvarn, Skillinge Krusbärsfesti­val, Föreningen Sesam, Institutionen för Språk och Folkminnen samt Hannu Ahokas.